Avís del Lloc

El contingut de les pàgines World Wide Web de ICG té Copyright © de ICG Software 1995.

Queda reservat qualsevol dret no concedit aquí expressament. Queda prohibida la reproducció, transmissió, distribució o emmagatzematge del contingut total o parcial amb qualsevol format sense el permís previ per escrit de ICG, excepte d’acord als següents termes. ICG l’autoritza a visitar les pàgines World Wide Web de ICG al seu ordenador o a imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines per al seu ús personal únicament i no per a la seva redistribució, excepte que compti amb el permís per escrit de ICG. Cadascún dels documents inclosos a les nostres pàgines World Wide Web pot estar subjecte a uns termes addicionals indicats en aquest document.

Es permet l’ús d’aquest lloc Web i del seu contingut per a ús privat no comercial. L’ús dels comunicats de prensa i altres documents classificats com a públics es permet en comunicacions públiques indicant la font de la informació.

Aquest lloc Web i el seu contingut s’ofereixen com un servei per a Vostè. El contingut de les pàgines World Wide Web de ICG es mostra “tal qual” i “segons estigui disponible”. ICG no garantitza que les seves pàgines Web no pateixin cap interrupció o estiguin lliures d’errors. ICG es reserva el dret a revisar les pàgines o a retirar l’accès a aquestes en qualsevol moment.

NO S’OFEREIX CAP GARANTIA, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSES, ENTRE ALTRES, GARANTIES DE TÍTOL O DE NO INFRACCIÓ O GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT O D’APTITUD PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES, AMB RELACIÓ A LA DISPONIBILITAT, EXACTITUD, FIABILITAT O CONTINGUT D’AQUESTES PÀGINES. ICG NO ES FARÀ RESPONSABLE DE CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENT, QUANTIFICABLE O CONSEQÜENT, LUCRE CESSANT O INTERRUPCIÓ DE NEGOCIS, QUE ES DERIVIN DE L’ÚS O DE LA IMPOSSIBILITAT D’UTILITZAR AQUEST SERVEI, ENCARA QUE S’HAGI NOTIFICAT A ICG LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L’EXCLUSIÓ DE CERTES GARANTIES O LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT, PER EL QUE LES LIMITACIONS ANTERIORS PODEN NO SER APLICABLES EN EL SEU CAS. LA RESPONSABILITAT DE ICG EN AQUESTS CASOS ESTARÀ LIMITADA FINS EL MÀXIM GRAU PERMÈS PER LA LLEI.

Per a un accès més senzill de l’usuari, ICG podrà incloure enllaços cap a altres llocs d’Internet propietat de terceres parts o explotats per terceres parts. Al accedir a aquests llocs Web de terceres parts, Vostè revisarà i acceptarà les normes d’us d’aquest lloc abans de la seva utilització. També acceptarà que ICG no té cap control sobre el contingut d’aquest lloc i no pot assumir cap responsabilitat pel material creat o publicat per aquests llocs Web de terceres parts. A més a més, els enllaços cap a llocs Web que no pertànyin a ICG no impliquen que ICG recolzi el lloc, productes o serveis referents a aquest lloc Web de terceres parts.

Al enviar material a qualsevol dels nostres servidors per correu electrònic o a través de les pàgines de World Wide Web de ICG, Vostè està acceptant que:

  • El material no contindrà cap element il•legal o inadequat per a la seva publicació per altres motius.
  • Vostè realitzarà els esforços raonables per detectar i eliminar qualsevol virus o altres elements contaminants o destructius abans d’enviar qualsevol material.
  • El material es propietat de Vostè o bé Vostè té el dret il•limitat a entregarnos-el i ICG podrá publicar el material gratis i/o incorporar el material o qualsevol concepte descrit en ell als nostres productes sense cap responsabilitat per part de ICG.
  • Vostè accepta no empendre cap acció legal contra nosaltres amb relació al material que ens hagi enviat i accepta indemnitzar-nos en el cas que terceres persones emprenguin accions legals contra nosaltres amb relació al material que Vostè ens hagi enviat.

ICG és una marca registrada d’Iniciatives de Comunicació Geminis, SL. Els noms de productes de ICG són marques de productes o marques registrades de ICG. Altres noms de productes i empreses mencionats aquí poden ser marques de productes o noms comercials dels seus respectius propietaris. El seu accès a aquest lloc Web no s’interpretarà com la concesió implícita, per exclusió o d’una altra manera, de cap permís ni dret a utilitzar les marques que apareguin en aquest lloc Web sense la autorització prèvia per escrit de ICG o de la part propietària d’aquestes marques.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència d'usuari i oferir continguts adaptats als seus interessos. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Tancar