Grupa ICG

Od 1985, w ICG Software dostarczamy rozwiązań dla małych i dużych firm, hoteli, sieci i franczyz oraz punktów sprzedaży z branży hotelowej, restauracyjnej i sprzedaży detalicznej.

Przeznaczamy dużą część naszych zysków na badania i rozwój, aby uruchomić najbardziej innowacyjne aplikacje.

Posiadamy przedstawicieli w wielu krajach, w których wybieramy najlepszych profesjonalistów na rynku do przedstawiania naszego oprogramowania, przetłumaczonego już na 14 języków. W polsce naszym partnerem jest firma BIZCON

This website uses own and third parties cookies to improve your user experience and offer contents adapted to your interests. If you continue browsing, we consider that you are accepting them. Close