Software Point of Sale for retail

FrontRetail kassaprogram är ett intuitivt arbetsredskap. För att använda det krävs inga tidigare IT-kunskaper eller träning. Alla funktioner, konfiguration och statistiska verktyg är anpassade för touch-skärmar och kräver minimalt med träning innan användning. Detta för att undvika kostsamma inlärningsprocesser och möjliga felslag.

FrontRetail är ett högst anpassningsbart verktyg som förser dig med en lösning på alla dina behov, oavsett verksamhet: Skobutiker, sportbutiker, parfymerier, elektronikhandlare, stormarknader, etc. Utöver detta anpassas programmet enkelt efter storleken på just din verksamhet, oavsett om det gäller en liten butik, eller en större kedja med så mycket som hundratals butiker.

SKRÄDDARSY OCH EFFEKTIVISERA HANTERINGEN OCH KONTROLLEN AV DIN VERKSAMHET.

Skärmdump

FrontRetail Huvudfunktioner

Säljskärmen

 • Alla säljfunktioner kan konfigureras efter varje specifik användare. Det finns mer än 70 olika funktioner att ställa in, allt beroende på varje individuell användares behörighet.
 • Det snabbaste sättet att sälja en artikel är med hjälp av streckkod och läsare. Genom att läsa streckkoden identifierar programmet automatiskt artikelns pris, storlek och färg etc.
 • Om man instället för streckkod använder sig av referensnummer, så visas storlek och färg på skärmen, så att du enkelt kan välja det som gäller för artikeln i fråga.
 • Efter att man läst in en artikel så visas artikelbilden i säljskärmen.
 • Det finns flera sätt att hitta en artikel om man saknar streckkod eller läsare.
  • Internt referensnummer eller tillverkare
  • Benämning
  • Huvudgrupp, varugrupp, familj och undergrupp.
  • Varumärke
  • Säsong
 • Sökskärmen i artikelregistret förser dig med artikelns säljpris samt lagerplats och lagersaldo för att enkelt kunna lokalisera artikeln du söker efter.
 • Förutsatt att användaren har behörigheten kan du med ett knapptryck:
  • Se artiklars försäljningstatistik.
  • Överse lagersaldo i andra butiker eller lagerplatser.
  • Se om en artikel är reserverad, samt till vem.
  • Se över om artikeln är betald, samt av vem.
  • Se om det finns inkommande leveranser.
  • Ändra antalet du av den artikel du säljer.
  • Ändra säljpriset
  • Ändra radrabatt eller totalrabatt.

Slutförande av försäljning

 • Normalt sett skrivs ett vanligt kvitto ut vid en försäljning. Men du har även möjligheten att avsluta försäljningen genom fakturering direkt till kund.
 • Vid försäljning på skärmen måste användaren välja den betalningsmetod som skall användas för köpet i fråga. Om mottaget belopp överstiger begärt belopp visas den växel som skall returneras till kund per automatik.
 • Du har också möjlighet att dela upp ett köp mellan flera olika betalningsmetoder, exempelvis lite kontant resten på kort etc.
 • FrontRetail möjliggör också begränsning av kunders kredit genom att antingen sätta en faktisk kreditbegränsning eller genom att lägga upp en notering på kunden i fråga i registret som sedan visas vid försök till kreditförsäljning på denna kund. Allt för att minska möjligheten till uteblivna inkomster och differanser i dags eller månadsavslut.
 • Du har möjligheten att ta betalt i mer än en valuta. Summan beräknas då beroende på angiven valutakurs. Vid val av valuta visas olika typer av sedlar och mynt på skärmen för att underlätta mottangandet av aktuellt belopp från kunden.
 • Om kuponger och checkar tas emot i butiken har säljaren möjlighet att slå in identifikationsnumret för att vid senare tillfälla kunna spåra mottagen kupong/check.
 • För att kunna erbjuda bättre service har du möjligheten att använda flera olika kvitto-layouts, exempelvis på olika språk.
 • Man kan även parkera köp innan det avslutas, ifall att kunden av någon anledning behöver komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Customer loyalty

 • FrontRetail möjliggör skapandet av ett kundregister där man kan specificera unika förhållanden gentemot kunden (föredragen betaltyp, egna prislistor, rabatter etc). Man kan också gå igenom kundens historik för att upptäcka mönster, trender och personliga preferenser med mera.
 • När som helst under pågående försäljning har du möjligheten att koppla en specifik kund.
 • När du tilldelar en kuns till en försäljning kan systemet visa dig notiser på skärmen, för att påminna om detaljer aktuella för just denna kunden. Dessa notiser är följande:
  • RISK: I kundens fil kan du koppla en kreditbegränsning. Denna notis uppkommer när kundens max-kredit är uppnådd. Om säljaren inte har behörighet att sälja kundkredit så får man välja kontantköp istället, alternativt kontakta någon i personalen med rätt behörighet.
  • LÅN: Denna notis dyker upp om kunden har lånat en artikel. Notisen försvinner från kundens register så snart köpet/lånet slagit ut, under förutsättning att kunden lämnar tillbaka artikeln i gott skick.
  • AVVAKTANDE: Denna notis påminner om att kunden har en skuld gentemot butiken, exempelvis ouppklarade kreditförsäljningar. För att betala skulden krävs att säljaren använder knappen "Inbetalningar" på säljskärmen.
  • FÖRSKOTT: Denna notis dyker upp om butiken har en skuld gentemot kunden. Den kan ha uppkommit exempelvis genom förskottsbetalningar eller vid retur av en artikel då beloppet i sin tur inte returnerats till kund. När du avslutar en försäljning kan du tilldela hela eller den del av försäljningen på förskottsbeloppet för att minska eller slå ut butikens skuld gentemot kunden.
  • ÅTGÄRD: Denna notis påminner om att kunden har lämnat in en produkt av någon anledning: uppläggning av byxa, reparation etc... Användaren kan sedan söka efter sådana noterade åtgärder. Reparationer etc kan sedan slås ut med eller utan extra kostnad på försäljningen.
  • RESERVATION: Denna notis påminner om att kunden har en beställd/reserverad produkt. Med knappen "reservationer" kan användaren överse dem, göra nya reservationer eller avsluta en reservation och slå ut försäljningen.
 • För registrerade kunder kan försäljningen slås ut som en följesedel. I ICGManager kan man sedan överse alla leveranser till varje enskild kund.
 • Det finns specifika funktioner för att efterfråga all typ av information om kunden: köp gjorda, där detaljeras också datum, artikel och pris, betalningmetod, etc...

Statistik och Dagsavslut

 • FrontRetail kräver minst ett dagligt kassaavslut, då en stängd kassa inte kan genomföra fler kontant eller lagerförflyttningar.
 • Innan du skriver ut dagsavslutet måste du redovisa alla kontanter i alla mottagna valutor. Dessa slås in beloppsvis, där du redovisar hur många du mottagit av varje enskild valör.
 • Efter kontantredovisningen räknar systemet ut differansen mellan det du redovisat för och det kassan faktiskt mottagit (baserat på morgonen inslagen växelkassa). Du kan sedan själv välja att komplettera avslutet med en mängd rapporter angående dagens försäljning: Detaljerad försäljning (per säljare, per betalsätt eller per varugrupp), fullständiga rapporter så som: Inslagna rabatter, returer, prisändringar, säljarstatistik, hur många gånger kassalådan öppnats etc.
 • FrontRetail har också en omfattande samling av rapporter och grafer för att övervaka och analysera alla förflyttningar i butiken.

Communications with a central database

 • FrontRetail kan kommunicera med en central databas, styrd med hjälp av ICGManager, på två olika sätt.
  • Koppling i realtid: Butiken är kopplad online mot kontorets databas. Alla förflyttningar och transaktioner som sker i butikerna uppdateras och visas i realtid på samma databas. Detta är rekommenderat om du vill ha möjlighet att överse lagersaldon med mera i alla dina butiker.
  • Fördröjd koppling: Butiken har en egen databas. När kassa-avslut genomförs exporteras automatiskt dagens försäljning och lagerförflyttningar till huvudkontoret. Artikel och Prisförändringar importeras också regelbundet, för att hålla kassan uppdaterad efter satt standard i BackOffice.

This website uses own and third parties cookies to improve your user experience and offer contents adapted to your interests. If you continue browsing, we consider that you are accepting them. Close