Programvarulösning och köksskärmar med touch

HioScreen är mjukvara och hårdvara, inkorporerad i en lösning, optimal för ditt restaurangkök. HioScreen visar de beställningar som inkommit, så väl som tiden som förlöpt sedan den beställdes.. Allt i realtid genom direktanslutning till Kassa eller Handdator via WiFi, i såväl Restauranger som kaféer och snabbmatsrestauranger. 

HA FULL KONTROLL PÅ BESTÄLLNINGARNA I REALTID.

Skärmbilder på HioScreen

HioScreens huvudfunktioner

Två typer av konfiguration

  • För Snabbmat
  • För Restauranger med bord

Olika statusar på beställningarna

  • Beställd.
  • Under tillagning.
  • Färdig att servera.
  • Serverad.

This website uses own and third parties cookies to improve your user experience and offer contents adapted to your interests. If you continue browsing, we consider that you are accepting them. Close